Fakty o GMO

Tłumaczenie pochodzi ze strony: gmoawareness.org. Niektóre podane w tekście dane dotyczą rynku amerykańskiego. Istniejący w EU stan prawny jest inny. Celem tłumaczenia jest przybliżenie czytelnikowi tematu GMO. W nawiasach są podane nasze uwagi.


Czym są GMO?

GMO lub „organizmy modyfikowane genetycznie” to rośliny lub zwierzęta stworzone lub wyhodowane poprzez biotechnologiczne metody łączenia ze sobą genów (zbiorczo techniki te noszą również nazwę inżynierii genetycznej lub GE). Technologia ta pozwala na łączenie ze sobą łańcuchów DNA reprezentantów różnych gatunków, prowadząc do stworzenia niestabilnej kombinacji genów: roślin, zwierząt, bakterii czy wirusów, które nie mogą zostać połączone w sposób naturalny czy poprzez krzyżowanie.

Niemal wszystkie roślinne produkty spod znaku GMO tworzone są w taki sposób, aby wytrzymać bezpośrednie zastosowanie przeciwko nim środka chwastobójczego i/lub wytworzyć substancje owadobójcze. Mimo zapewnień przedstawicieli przemysłu biotechnologicznego, żadna z cech produktów GMO nie przyczynia się do polepszenia wielkości zbiorów, wykształcenia w roślinach odporności na suszę, zwiększenie ich wartości odżywczych, ani w żaden inny sposób nie przekłada się na wymierne korzyści dla konsumenta.

Co więcej, coraz więcej raportów oraz wyników badań skłania ku przekonaniu, iż produkty GMO związane są bezpośrednio problemami zdrowotnymi, pogorszeniem stanu środowiska i naruszaniem praw rolników oraz konsumentów.

Czy  produkty GMO są bezpieczne?

Najbardziej rozwinięte kraje nie uważają GMO za produkty w pełni bezpieczne. W 61 krajach świata, włączając w to Australię, Japonię oraz kraje Unii Europejskiej, istnieją restrykcyjne przepisy lub wręcz zakazy produkcji i sprzedaży GMO. W Stanach Zjednoczonych rząd zatwierdził GMO na podstawie badań przeprowadzonych przez firmy, które na co dzień zajmują się ich produkcją i sprzedażą tychże produktów. (Produkty GMO nie są bezpieczne. W sieci jest mnóstwo materiałów na ten temat. Na naszym blogu można znaleźć wpis na ten temat: Film o GMO.)

Czy produkty GMO są dodatkowo oznakowane?

Niestety, mimo że większość badań jednoznacznie wskazuje, iż większość Amerykanów chciałaby wiedzieć, czy kupowane przez nich produkty spożywcze są modyfikowane genetycznie, potężne lobby biotechnologiczne nie podaje tych informacji to wiedzy publicznej. W obliczu braku nakazu obowiązkowego znakowania, stworzony został projekt „Nie dla GMO”, którego celem jest ofiarowanie konsumentom prawa wyboru, na które zasługują. (W EU i tym samym w Polsce produkty zawierające GMO muszę być znakowane. Informacje można znaleźć Ministerstwo Środowiska. Inną sprawą jest czy ten przepis jest przestrzegany oraz fakt występowania produktów pochodzących w upraw GMO w paszach oraz produktach w których tylko część składników pochodzi z upraw GMO).

Jak uświadamiać społeczeństwo o szkodliwości GMO?

Jeżeli przestaniemy kupować produkty GMO, firmy przestaną je wytwarzać, natomiast rolnicy zaprzestaną hodowli.  Obecnie głównym celem jest uwiadomienie jak największej rzeszy ludzi, że jeżeli konsumenci odrzucą dane produkty – skończy się zapotrzebowanie na GMO. (Co pewien czas korporacje biotechnologiczne próbują zalegalizować w Polsce GMO różnymi sposobami. Ustawa o nasiennictwie to przykład takich działań. Na razie skończyło się wetem prezydenta, ale można być pewny, że nie spoczną w swych działaniach).

Jaki jest stosunek Amerykanów produktów i suplementów diety niemodyfikowanych genetycznie ?

Badania konsekwentnie pokazują, że znaczna większość Amerykanów zamieszkujących Amerykę Północną chciałaby wiedzieć, czy produkt który kupują zawiera GMO (Badanie przeprowadzone przez BS News w roku 2008 wykazało, iż 87 % konsumentów chciałoby, aby produkty GMO były dodatkowo znakowane). Co więcej, z najnowszych badań CBS oraz New York Times wynika, że 53 % konsumentów nie kupiłoby produktu spożywczego który poddany został modyfikacji genetycznej.

Jak powszechne są produkty GMO?

W Stanach zjednoczonych GMO stanowią 80 % konwencjonalnej żywności przetworzonej.

Jaki jest wpływ GMO na środowisko?

Ponad 80 % hodowanych na świecie gatunków roślin spod znaku GMO stworzonych zostało z myślą o odporności na środki chwastobójcze. Z uwagi na ten fakt, od czasu wprowadzenia GMO wykorzystanie toksycznych środków takich jak Roundup zwiększyło się o 15 procent. Uprawy GM przyczyniły się do powstania „super roślin” oraz „super robaków”, które mogą zostać zneutralizowane jedynie przy pomocy trucizn takich jak 2,4-D (główny składnik środka Agent Orange). Produkty GMO są odnogą rolnictwa bazującego na chemikaliach i produkowane oraz sprzedawane są przez największe firmy działające w branży chemicznej na świecie. Długoterminowy wpływ GMO na środowisko jest nieznany, jednak wiadomym jest, iż nowy organizm wprowadzony do środowiska nie może pozostać wobec niego obojętny.

Jak GMO wpływa na rolników?

Z uwagi na fakt, iż rośliny GMO stanowią nowy typ organizmów żywych, firmy zajmujące się biotechnologią musiały otrzymać patenty, które ograniczają ich wykorzystanie. W wyniku tego, firmy wytwarzające produkty GMO mają pełne prawo pozwać rolników, których pola noszą znamiona obecności GMO, nawet jeżeli jest ona spowodowana rozprzestrzenianiem się tego typu roślin i ich migracją z pobliskich pól. GMO jest więc zagrożeniem niezależności rolników, bezpieczeństwa produktów spożywczych sprzedawanych w danym kraju, jak również samego kraju, gdzie są one wytwarzane.

Dodatkowe informacje o GMO

Kliknij tutaj, aby pobrać “GMO – Fakty I Mity” (w języku angielskim) – opartą na faktach analizę kwestii odnoszących się do bezpieczeństwa i wydajności modyfikowanych genetycznie upraw. Ten opublikowany w roku 2012 dokument przygotowany został przez wybitnych badaczy i naukowców: Michael’a Antoniou, Claire Robinson oraz John’a Fagan’a.


Tagi:

Skomentuj

*

Current day month ye@r *

Herbalyes