W czym może mi pomóc stosowanie esencji kwiatowych?

Sytuacje i okoliczności, w których użyć można esencji kwiatowych, są zbyt liczne, aby wymienić je wszystkie. Poniżej zaprezentowano jednak kilka najbardziej typowych. Esencje nie zmieniają tego, kim już jesteśmy. Nie dodają niczego, czego danej osobie brakuje. Jednak w przypadku przytłaczających emocji czy stanów psychicznych pozwalają na wzmocnienie pozytywnych wartości danego człowieka. Osoba taka może funkcjonować z większą energią, w pełni wyrażając swoje prawdziwe wnętrze. Jako że esencje kwiatowe charakteryzują się głównie działaniem równoważącym, osoba zażywająca je może zauważyć poprawę w sferach życia, w których nie spodziewała się istotnych zmian.


Smutek i trauma

Esencje kwiatowe mogą przynieść rozluźnienie w chwilach, gdy jesteśmy smutni, strapieni lub przechodzimy traumę. Pozwalają one na pozbycie się silnego niepokoju (zarówno odczuwanego od dawna, jak i tego, który pojawił się stosunkowo niedawno), którego przedłużające działanie mogłoby przyczynić się do późniejszych zaburzeń równowagi zdrowotnej.

Stres

Poprzez uspokajanie i wytwarzanie w osobie zażywającej większego dystansu do otaczającej rzeczywistości. Esencje mogą zmienić postrzeganie określonej sytuacji, dzięki czemu istnieje możliwość odpowiedniego poradzenia sobie z nagromadzonym stresem.

Pewność siebie

Dla wielu osób brak poczucia własnej godności i pewności siebie może być niezwykle szkodliwym czynnikiem w wielu sferach życia. Esencje kwiatowe mogą przyczynić się do zwiększenia poziomu poczucia własnej godności, dzięki czemu dana osoba nabędzie więcej pewności siebie w zmaganiach z przeciwnościami losu, osiągając w rezultacie znacznie więcej, niż początkowo zakładała.

Znaczące zmiany w życiu

Jedną z nieuniknionych kwestii w życiu jest konieczność wprowadzenia zmian w pewnych ściśle zdefiniowanych okresach. W takich chwilach esencje mogą okazać się niezwykle pomocne, szczególnie dla tych z nas, którzy za wszelką cenę unikają istotnych życiowych zmian. Esencje pomagają w sposób niezwykle delikatny przystosować się do nowej sytuacji. Umożliwiają spojrzenie na sytuację z innej perspektywy i zwiększają umiejętność przystosowywania się do zachodzących zmian.

Wyzwania i problemy

W pewnych okresach dana osoba musi znaleźć w sobie wewnętrzną siłę do zmierzenia się z wyzwaniem czy trudnością, w czym esencje mogą w znaczny sposób pomóc.

Lęk i zmartwienie

Esencje kwiatowe pozwalają na odprężenie się, uspokajając oraz zmniejszając niepewność, zmartwienie oraz tendencje do negatywnego myślenia.

Stany depresyjne i smutek

Istnieje wiele różnorodnych esencji, które mogą pomóc danej osobie w okresach charakteryzujących się wahaniami pomiędzy przygnębieniem a poczuciem całkowitej rozpaczy czy bezsilności. Esencje pomagają przestawić psychikę na tory pozytywnego myślenia, jak również wzmacniają siłę wewnętrzną, co pozwala przetrwać takie okresy.

Problemy z koncentracją i planowaniem

Niejednokrotnie przechodzimy okresy, w których niezwykle ciężko jest nam się skupić na danej kwestii i potrzebujemy wsparcia przy podejmowaniu decyzji czy obieraniu w życiu właściwej ścieżki. Esencje zwiększają samoświadomość i pomagają łatwiej dokonywać wyborów. Pomagają one we właściwym planowaniu, dzięki czemu dana osoba postrzega swoją drogę życiową o wiele wyraźniej, będąc świadomą celów pozwalających na osiągnięcie pełni swego potencjału.

Wsparcie wewnętrzne

W przypadku gdy dana osoba poszukuje wewnętrznego wsparcia lub sposobu na dokładniejsze zrozumienie danej kwestii, zaleca się stosowanie esencji wspomagających takie poszukiwania. Esencje mogą również pomóc w zrozumieniu wyższych celów danej jednostki lub zwiększyć jej samoświadomość duchową.

Relacje międzyludzkie

W przypadku relacji międzyludzkich esencje mogą okazać się pomocne w chwilach narastania problemów z porozumiewaniem się lub powtarzających się konfliktów. Nieuniknionym ryzykiem istniejącym we wspomnianej sferze życia jest narażenie osób będących w takich relacjach na zranienie, kształtowanie się poczucia odrzucenia czy rozczarowania. Negatywne odczucia mogą utrzymywać się przez dłuższy czas, zanim zostaną ostatecznie przezwyciężone. Esencje mogą okazać się pomocne w zwalczaniu smutku oraz motywowaniu siebie do podjęcia dalszych starań oraz pozbycia się nawarstwionych szkodliwych uczuć. Pozwalają one na przezwyciężanie przeciwności losu, umożliwiając ponowne stawienie czoła wyzwaniom, jakie stawia życie, ze spokojem oraz optymizmem. Niejednokrotnie esencje takie umożliwiają pozbycie się starych urazów oraz nagromadzonych pokładów złości związanych z daną relacją. Nie tylko ułatwiają postawienie się w sytuacji drugiej osoby, ale umożliwiają także zwiększenie świadomości dotyczącej naszych własnych schematów zachowania.

Ochrona przed nadmiarem negatywnych emocji

Wiele osób, zwłaszcza pracujących w otoczeniu innych ludzi, charakteryzuje się niezwykłą wręcz wrażliwością. Otwartość na otaczających ludzi czyni je niezwykle podatnymi na absorbowanie uczuć i emocji. Może to prowadzić do stanów zmęczenia oraz okazać się przytłaczające emocjonalnie. W takich przypadkach można skorzystać z ochronnych właściwości esencji, które pozwalają uniknąć nadmiernej absorpcji energii innych ludzi. Dają one możliwość stworzenia zdrowych barier w kontaktach międzyludzkich, umożliwiając lepszą ochronę własnych odczuć i emocji.

Powrót do zdrowia i rekonwalescencja

Esencje pomagają także w powrocie do zdrowia po przebytej operacji, w oczyszczaniu organizmu czy stosowaniu środków przeciwbólowych. Esencje kwiatowe są również pomocne w zwiększaniu witalności po chorobie, wypadku lub w przypadkach przepracowania czy odczuwania silnego stresu.


Tagi:

Skomentuj

*

Current day month ye@r *

Herbalyes